Masterplan Nuenen West

Met de bouw van Nuenen-West creëren we een nieuw en aantrekkelijk woongebied, grenzend aan de bestaande dorpskern van Nuenen. Het gebied biedt in de komende decennia ruimte aan circa 1.600 nieuwe woningen in de regio Eindhoven. 

Veranderingen op de woningmarkt

De ontwikkeling van Nuenen West is ruim een decennium geleden opgestart. In 2008 zijn de plannen hiervoor vastgelegd in een masterplan en beeldkwaliteitsplan. In de afgelopen 10 jaar is de wereld om ons heen veranderd. Door veranderingen op de woningmarkt is de behoefte ontstaan om de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten uit deze plannen te herzien. Ook verwachten we dat de ontwikkeling van Nuenen West meer tijd in beslag gaat nemen.

Vernieuwd ruimtelijk ontwerp

Om te komen tot een plan dat opnieuw aansluit bij de actuele woonwensen en de juiste mate van flexibiliteit voor de toekomst biedt, is het ruimtelijk ontwerp vernieuwd. Dit hebben we gedaan zonder voorbij te gaan aan de essenties van het oorspronkelijk plan. Geïnspireerd door de kernwaarden van Nuenen als gezellig Zuidoost-Brabants dorp met historie, hebben wij voor Nuenen West een luxueus, comfortabel en eigentijds woonmilieu ontworpen.

Niet te chique, maar wel een beetje statig. De sfeer en architectuur van het oorspronkelijke dorp zijn voelbaar. In Nuenen-West woon je samen in een gezellige buurt, midden in het groen. Met veel plezier en enthousiasme hebben Nuenen West bv, gemeente Nuenen en haar partners aan dit plan vorm en inhoud gegeven. Over het resultaat zijn wij dan ook bijzonder te spreken. Met Nuenen West creëren we in onze ogen ‘Dorps Geluk’.

Lees het herziene masterplan

Plangebied Nuenen West

Het plangebied van Nuenen West omvat een flink gebied en wordt aan de noordzijde begrensd door De Boord, aan de westzijde door Vorsterdijk, aan de zuidzijde door Wettenseind en aan de oostzijde de bestaande bebouwing van Nuenen. De Europalaan en de HOV-lijn lopen als een belangrijke verbindingsweg tussen Nuenen en Eindhoven van oost naar west door het plangebied. Er is veel ruimte voor groen zoals meerdere parken of plantsoenen (de lichtgroene vlekken op de plankaart) en het omliggende landschap zoals het Dommeldal.

Vanaf het Dorps Wonen aan de oostzijde zie je richting het Dommeldal aan de westelijke rand van het gebied de bebouwingsdichtheid afnemen. Daar speelt het Landelijk Wonen een grote rol. Wil je meer weten kijk dan eens in het masterplan.

Masterplan
  Woningaanbod
  Visie