Het woord is aan Gijs van Doorn

Deze keer is het woord aan Gijs van Doorn, inmiddels 16 jaar werkzaam bij Ban Bouw en in september 2016 als directeur bouw tot de directie toegetreden. In deze functie is hij verantwoordelijk voor alle disciplines binnen het Nuenense bouwbedrijf. Omdat wij benieuwd zijn naar de activiteiten van BanBouw rondom Nuenen West geven we Gijs graag het woord.

Gijs van Doorn

"de klant is áltijd het uitgangspunt"

Wat is je functie bij BanBouw? Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ondertussen ben ik 16 jaar werkzaam bij BanBouw en in deze periode heb ik diverse functies vervuld. Gedurende deze jaren zijn we uitgegroeid tot een ‘vastgoedonderneming’ waarbij bouwen een belangrijke discipline is waar ik als directeur bouw verantwoordelijk voor ben. De markt is in de afgelopen jaren veel veranderd. Het gaat allang niet meer over alleen het realiseren en uitvoeren van projecten maar veel meer over het creëren ervan. Het proces van de gehele cyclus moet beheerst worden om echt toegevoegde waarde te kunnen leveren. Ik geloof er niet in dat het onderscheidend vermogen alleen maar zit in het bouwen op zich. Uiteraard, de kwaliteit daarvan moet goed zijn, maar wij geloven erin als de processen eromheen goed zijn, dat daarmee de kwaliteit van het bouwen automatisch goed is. 

Ik zeg wel eens ooit dat wij een dienstverlener zijn in het proces om tot een gebouw te komen, te realiseren en uiteindelijk te onderhouden c.q. te exploiteren.

Op welke manier is BanBouw betrokken bij de nieuwbouwontwikkeling van Nuenen West?
BanBouw gaat binnenkort 87 woningen realiseren in Nuenen West op veld D. Voor ons extra mooi om te mogen realiseren; omdat we ze;f gevestigd zijn in Nuenen. BanBouw is als ontwikkelingspartner betrokken geweest in BCN (BouwCombinatieNuenen). Uiteindelijk is deze ontwikkeling overgenomen door BPD waaruit deze opdracht voortkomt. Op diverse manieren hebben we in het verleden met BPD samengewerkt, zo ook in Nuenen West. Wij verzorgen de technische uitwerking van het plan en de uiteindelijke realisatie ervan.

Jullie motto: Wát we ook doen, de klant is áltijd het uitgangspunt. Hoe verloopt het contact tussen koper en BanBouw?
De kracht van BanBouw is het leveren van een goed totaalproces. De klant moet er 100% vanuit kunnen gaan dat, wat we realiseren, kwalitatief goed is. Het proces om er achter te komen wat de klant precies wil en daarbij proactief mee te denken, daar gaat het om. Het is niet zo dat bij ons alles kan. In ieder proces zijn deadlines en dat geldt ook bij de realisatie van woningen. Er ligt voor ons wel een belangrijke taak om de klant in dit proces te begeleiden. De klant moet op het einde van het proces dik tevreden kunnen zijn. Zodat ze op deze manier ambassadeurs worden van ons bedrijf. Het moet een beleving zijn waar met een goed gevoel op terug gekeken kan worden.

Op welke manier is BanBouw verbonden aan Nuenen, en op welke manier is jullie lokale betrokkenheid te koppelen aan het in 2016 opgerichte BanFonds?”
Wij vinden het ook belangrijk dat er een bijdrage geleverd wordt aan de omgeving voor bewoners waar we woningen bouwen. Om deze betrokkenheid kracht bij te zetten, is in 2016 het BanFonds opgericht. Het BanFonds houdt zich bezig met het beschermen en bouwen van de natuur door middel van verschillende projecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn het oprichten van het BanBos, het uitzetten van de Kwiekroute, het openen van vleermuiskasten en het ondersteunen van imkers. Door middel van het BanFonds, probeert BanBouw ook iets terug te geven aan de natuur en de omgeving.

Recent waren jullie hoofdsponsor van rondje Nuenen West, hoe hebben jullie dit evenement ervaren?
Hoofdsponsor zijn van het rondje Nuenen West was een groot succes. De ronde ging door een mooi buitengebied van Nuenen West, waardoor deelnemers goed konden zien wat een pracht omgeving het is. Daarnaast droeg het hardloopevent bij aan veel sportiviteit en vooral gezelligheid. 12 collega’s van BanBouw renden één of twee rondes van 7,5 kilometer, onder begeleiding van enthousiaste aanmoedigingen van andere collega’s en bewoners van Nuenen West. Het was een geslaagde dag!

Banbouw
Leuk voor iedereen! Rondje Nuenen West
Jo Rouschop, verkoopmanager BPD Maak ook kennis met...