Afvalinzameling Nuenen West

11 april '23

Voor jouw woning in Nuenen-West heb je tijdelijk de beschikking gekregen over minicontainers voor het verzamelen van uw restafval, groente/fruit + etensresten (GF+e) en papier. Via een reeds verzonden brief ben je geïnformeerd over een aanstaande verandering in de afvalinzameling. In dit bericht nemen we je hier graag nog een keer in mee. 

Mini containers komen te vervallen

In het tweede en/of derde kwartaal van 2023 komen er twee nieuwe ondergrondse container locaties voor afvalinzameling bij in Nuenen-West. De grijze, groene en blauwe mini-containers komen dan te vervallen. We halen die containers naar verwachting in het vierde kwartaal bij je op. Hierover informeren wij je tijdig.

image alt

Ondergronds inzamelen

In de wijk Nuenen-West wordt afval straks ingezameld door middel van een brengvoorziening. Dat betekent dat bewoners hun afval naar centraal gelegen locaties met ondergrondse containers brengen. Deze ondergrondse containers zijn ingericht voor de afvalstromen restafval, GF+e, PMD en papier

Bekijk de tekening waarop alle ondergrondse containers in Nuenen West fase 1 staan vermeld of in de toekomst worden geplaatst. Op deze tekening zie je cirkels getekend die elkaar overlappen. Deze cirkels geven de maximale afstand aan tot een ondergrondse container.

Bekijk de tekening