Belangrijke veranderingen op komst voor de Opwettenseweg

13 februari '24

In de nabije toekomst ondergaat de Opwettenseweg een transformatie die de verkeerssituatie en het straatbeeld aanzienlijk zal wijzigen. We vertellen je hier graag meer over, lees je mee?

Huidige situatie

Momenteel vormt de Opwettenseweg een belangrijke verkeersverbinding tussen Nuenen en de Helmondweg (A270, richting Eindhoven en Helmond). Deze weg wordt tevens veel gebruikt door naar schoolgaande jeugd. De Opwettenseweg is in de huidige situatie ca. 7m breed en voorzien van asfalt. De fietsers weten hun plek, middels de fietssuggestiestrook. Aan de noordzijde bevindt zich een trottoir en aan de zuidzijde een bomenrij.

image alt

Toekomstige situatie

In de toekomst zal de Opwettenseweg echter evolueren naar een fietsstraat, waarbij de automobilist te gast is. Het profiel zal aanzienlijk versmallen tot 4,5 meter, met klinkerverharding in plaats van asfalt. Nieuwe bomen aan beide zijden van de rijbaan zullen een karakteristieke laan creëren. Tevens wordt aan de noordzijde en deels zuidzijde de Opwettenseweg voorzien van een nieuw trottoir.

De beoogde routing toekomst

Fase 1

De hoofdontsluiting van fase 1 zal plaatsvinden middels de Laan door de Panakkers richting de Europalaan. De Laan door de Panakkers sluit tevens aan op de Opwettenseweg, maar zal uitsluitend dienen voor het Langzaam verkeer. Automobilisten kunnen niet vanuit de Laan door de Panakkers de Opwettenseweg oprijden.

Fase 2

Voor fase 2 geldt dat de hoofdontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer in zuidelijke richting plaats zal vinden. De Hoofdontsluiting, Laan door de Panakkers sluit aan op Wettenseind, welke in verbinding staat met de Geldropsedijk. Ook vanuit fase 2 kan men uitsluitend met langzaam verkeer (fietsers/voetgangers) de Opwettenseweg oprijden.

Blijf op de hoogte

Belangrijk is het besef dat de uitvoering van de fietsstraat afhankelijk is van de uitspraak van de Raad van State. Tot het bestemmingsplan onherroepelijk is verklaard, zullen de geplande veranderingen nog niet plaatsvinden. In 2024 en 2025 zullen echter al werkzaamheden starten, waaronder het verleggen van kabels en leidingen naar het nieuwe profiel en het implementeren van een nieuw gescheiden rioolsysteem.

We blijven je op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en de uitvoering van deze belangrijke veranderingen.

Wat speelt er? Nieuwsoverzicht
Wonen in Nuenen West? Bekijk het woningaanbod