Omgevingsvergunning Molenerve fase 1 onherroepelijk

7 september '23

Goed nieuws voor alle belangstellenden van een woning in Molenerve fase 1. Eind juni heeft Gemeente Nuenen namelijk de omgevingsvergunning verleend. Vanaf die datum is daarmee dan ook de bezwaartermijn van 6 weken ingegaan. Ondertussen hebben wij het goede bericht ontvangen dat er geen bezwaren zijn gemaakt en daarmee is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden! Gemeente Nuenen heeft hiermee toestemming gegeven voor de bouw van de 30 woningen in Molenerve fase 1.

Opschortende voorwaarden

Voordat de aannemer gaat starten met de bouw, moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Dit worden de opschortende voorwaarden genoemd en deze zijn opgenomen in de aannemingsovereenkomst. Een onherroepelijke omgevingsvergunning is een van de opschortende voorwaarden. De andere opschortende voorwaarden zijn:

  • (Minstens) 70% van de woningen is verkocht.
  • De grond is bouwrijp, oftewel: geschikt om op te bouwen.
  • Woningborg heeft planacceptie verstrekt
Wat speelt er? Nieuwsoverzicht
Wonen in Nuenen West? Ga naar het woningaanbod