Ruimte voor Dorpstuinderij in Nuenen West

16 maart '22

Voor generaties Nuenenaren waren de landerijen ten westen van hun dorp een bron van voedsel. Nu we het gebied ontwikkelen tot een mooie woonomgeving, lijkt het met die functie gedaan. Maar niets is minder waar, juist in het voorjaar van 2022 kan hartje Nuenen West Dorpstuinderij de Panakkers van start; voor in ieder geval twee jaar.

image alt

Vier tuinen in één

Iedereen uit Nuenen West en omgeving die wel eens eet, is welkom op De Panakkers. Zoals we het nu voor ogen hebben De Dorpstuinderij straks namelijk uit vier delen: een buurtmoestuin, een productietuin, een schoolmoestuin en een (bloemen)pluktuin. Over de omvang, organisatie en inrichting van elk deel heeft een professionele werkgroep al wel nagedacht, maar is nog niets besloten. Op www.panakkers.nl lees je meer over het plan tot zover.

Wat vind jij?

De ontwikkelaars van De Panakkers willen graag weten hoe jij aankijkt tegen het idee van een Dorpstuinderij en hoe je jezelf eraan zou willen verbinden. Daarom willen we je vragen de site te bekijken en de opgestelde enquête in te vullen. Als dat voor maandag 28 maart lukt, zou dat mooi zijn. 

Naar de enquête
  Dorpstuinderij De Panakkers
  Naar de enquête