Terugblik online enquêtes Nuenen-West

Afgelopen voorjaar is er 3 keer een korte enquête gestuurd met vragen over Nuenen West. Nuenen West is al enkele jaren in ontwikkeling en met jullie input als ervaringsdeskundigen is het mogelijk om een leefomgeving te creëren waarin bewoners en bezoekers zich thuis en welkom voelen, en waarin met plezier (samen-)geleefd kan worden. We delen graag de resultaten van het onderzoek, lees je mee?

image alt

Voorzieningen en faciliteiten in de wijk

Naast woningen komen er enkele voorzieningen in de wijk. Gezien er zoveel nieuwe gezinnen komen te wonen is het logisch om een basisschool dichtbij te hebben. Maar welke voorzieningen zijn naast een school prettig om in de buurt te hebben? De toekomstige bewoners geven aan dat één of meerdere kleine winkels en kinderopvang zeker belangrijke aspecten zijn voor in de wijk. Tevens zijn kleinschalige horeca of medische voorzieningen meer dan welkom. Daarnaast zien ze graag een park met veel groen, water en een kinderboerderij en individuele sportmogelijkheden. Ten aanzien van elektrisch laden en elektrische deelauto’s geeft een derde van de respondenten aan hier graag gebruik van te maken.

Tevredenheid

De bewoners van Nuenen West beoordelen het wonen in de wijk met een zeer ruime voldoende: een 7,5. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. Zo zien de bewoners graag meer voorzieningen (voetbalveldje, kleine supermarkt, park) en aanpassingen in de wijkontsluiting en algehele (veilige) verkeerssituatie. Ook de communicatie over deze onderwerpen kan beter. Zeker met de communicatie kunnen we aan de gang. Met wijk-overstijgende maatregelen en zaken die
vanwege de ruimtelijke ordening (bestemming) nu niet mogelijk zijn, ligt dat lastiger. Gelukkig geeft de overgrote meerderheid van de bewoners aan dat het wonen in de wijk grotendeels of zelfs helemaal overeen komt met hun verwachtingen die ze er van tevoren van hadden.

image alt

Aansprekende wijkaspecten

Wat betreft de aansprekende wijkaspecten springt de kreet 'Dorps Geluk' de bewoners en kopers het meeste aan. Dat is mooi aangezien dit de meest prominente uiting én uiteindelijk het doel is waar we ons voor inzetten! Daarnaast zijn voor beiden groepen gemoedelijkheid en tevredenheid ook heel aansprekende aspecten van Nuenen West. ‘Smart society’ zegt de toekomstige bewoner meer dan de huidige, terwijl het Dommeldal juist de huidige bewoners (al) meer aanspreekt.

image alt

Buurtapp

Nuenen West is een gemoedelijke wijk waarin bewoners elkaar kennen en weten te vinden. Voor iets gezelligs als een drankje doen of samen sporten, maar ook voor praktische zaken zoals het lenen van spullen of het doen van een klusje, en zeker ook voor momenten waarop het fijn is een beroep te kunnen doen op buurtgenoten. Om dit de drempel hiertoe te verlagen en het contact te bevorderen is vorig jaar (november 2018) de buurtapp gelanceerd. 

De app scoorde ten tijde van de enquêtes (net) geen voldoende bij de gebruikers (5,3 bij bewoners en 5,2 bij kopers). Als belangrijkste verbetersuggesties zijn genoemd het versimpelen van de app en er meer nieuws en actualiteiten delen. Dit cijfer biedt natuurlijk ruimte voor verbetering en app wordt dan ook aangepast. Wel erg positief dat de meerwaarde van de buurtapp wel degelijk wordt ingezien voor het uitwisselen van relevante (wijk-)informatie.

Vervolg

Uit de enquêtes komen een aantal concrete zaken waar direct actie op kan worden ondernomen. Met name op het gebied van communicatie. Ook de toekomstige inrichting en functioneren van de buurtapp worden in behandeling genomen. Andere uitkomsten uit de enquête kunnen worden besproken met bijvoorbeeld de gemeente (zoals met betrekking tot de Europalaan), ook is er al geruime tijd aandacht voor de wijkontsluiting, voorzieningen in de wijk en de (planning van de) aanleg van een park. Daarnaast heeft een (groot) aantal respondenten heeft aangegeven bereid te zijn nader in gesprek te gaan over de antwoorden om zo nog beter inzicht te krijgen en een vinger aan de pols te houden ten aanzien van de ontwikkeling van Nuenen West.

  Lees meer over de visie
  Terug naar het nieuwsoverzicht