Update werkzaamheden Veld C en Veld D

7 februari '20

De aannemer is gestart met het woonrijpmaken van Veld C en Veld D. De planning is globaal maar het geeft een beeld van de werkzaamheden op dit moment. Een update!

In veld C en in veld D wordt op dit moment nog gebouwd aan de woningen. Hierdoor is er nog vrachtverkeer aanwezig op de Dubbestraat en de Laan door de Panakkers. Daarom ligt nu de focus op het aanleggen van parkeerhoven, pleintjes en de bereikbaarheid van de nieuwe woningen. De planning wordt in de loop van de tijd aangevuld en indien nodig aangepast.

Update werk

Planning van week 6 tot en met week 14 - 2020